Zaslal som peniaze na účet a u mojej objednávky je stále status "vyžiadané"?

Ak bola úhrada vykonaná online prostredníctvom systému, ktorý by mal teoreticky okamžite platbu zaúčtovať (PayU, PayPal), prosíme, uistite sa, či bola platba skutočne úspešne realizovaná. Prihláste sa k svojmu účtu na PayU, PayPal alebo bankovému účtu, skontrolujte, či je platba v histórii a aký je jej status.
Ak všetko poukazuje na to, že bola platba vykonaná a u nás viditeľná nie je, prosíme o okamžitý kontakt.

Bankové prevody a úhrady v bankách sú spravidla zaúčtované na druhý deň.
Prevody zo zahraničných bánk môžu ísť cca týždeň a niekedy aj dlhšie.
Najčastejším problémom s neskorými prevody sú chyby v číslach účtov, prosíme teda, aby ste sa uistili, či ste všetky údaje potrebné k prevodu doplnili správne.
Ak uplynuli vyššie uvedené lehoty a úhrada k nám nedorazila, kontaktujte nás.


Pozor: Pri podávaní akýchkoľvek reklamácií týkajúcich sa stratené platby, prosíme, aby ste pripojili potvrdenie o úhrade (PrtSc, potvrdenie v PDF, sken papierového potvrdenia o platbe atď.)

Zpeť