Veľký sortiment

Máme rozšírený systém riadiaci skladové zásoby a online integrovaný systém s našimi internetovými stránkami a informačnými systémami niektorých našich dodávateľov.

V riadnom termíne sme realizovali 100% objednávok z aktuálnej ponuky, a ďalších 0% s maximálne jednodenným oneskorením.
V prípade produktov zabezpečovaných individuálne, sme v riadnom termíne realizovali 100% objednávok, a ďalších 0% s maximálne jednodenným oneskorením.

Bez problémov s dostupnosťou tovaru sme realizovali 100% objednávok z aktuálnej ponuky a 97.89% objednávok na tovar zaistené na objednávku.
Len 0.02% objednávok bolo zrušených, s ohľadom na chýbajúci tovar a nemožnosť zabezpečenie alternatívnych produktov.

Aktuálna ponuka sú naše vlastné skladové zásoby, kde sa v súčasnej chvíli nachádza 81461 položiek pripravených na okamžité odoslanie a sklady dodávateľov
s ktorými máme integrovaný informačný systém a stály harmonogram dodávok (spravidla každodenných), čo v súčte s našimi skladovými zásobami číta 84655 položiek v ponuke.

Ďalšie 29978 položky sú produkty objednávané na individuálne objednávky.

97.66% objednávok sa týka výrobkov z aktuálnej ponuky, a 2.34% produktov objednávaných individuálne.

V súčasnej chvíli spolupracujeme s 171 dodávateľmi.


Dáta na základe on-line generovaných štatistík za obdobie: 3.9.2023 - 4.10.2023.

Fotografie nášho skladu

Zpeť