Pravidlá obchodu:

Majiteľom internetového obchodu fungujúceho na adrese www.super-hobby.sk je:

PJB - Firma Handlowo Usługowa Paweł Buchaniec
Koźmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland
Telefón: +48 12-284-83-28
Email: [email protected]

DIČ: 945-193-37-09
Regon:356883601
Registrovaná v Registru podnikateľskej činnosti
vedené starostom obce a mestá Wieliczka
pod číslom 9470/2006
Všeobecné ustanovenia:
 1. Pravidlá definujú zásady používania tohto internetového obchodu, zasielanie objednávok, dodávanie objednaných produktov, oprávnenia klientov na odstúpenie od zmluvy a zásady podávania a riešenia reklamácií.
 2. K používaniu obchodu a pre zasielanie objednávok je nevyhnutný počítač s prístupom k sieti internet a internetovým prehliadačom typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
  Ochrana súkromia:
  1. Naša firma sa zaväzuje so všetkou starostlivosťou nakladať s osobnými údajmi poskytnutými počas registrácie používateľa.
  2. Bez súhlasu používateľa nebudú e-mailovú alebo poštovú či inou cestou zasielané žiadne reklamné materiály.
  3. Pri objednávaní v tomto obchode klient súhlasí so spracovaním osobných údajov.
   Osobné údaje sa zbierajú výhradne pre účely internetového obchodu s cieľom objednávky a nie sú žiadnym spôsobom dostupné externým osobám alebo firmám.
  4. Reklamné materiály môžu byť zasielané výhradne po udelení súhlasu klienta a týkajú sa výlučne ponuky nášho obchodu.
  5. Nenesieme zodpovednosť za opatrenia podniknuté tretími osobami, ktorým klient sprístupnil prístupové heslo k svojmu účtu.
  Podmienky objednávky:
  1. Odoslanie objednávky v tomto obchode vyžaduje vykonanie nasledujúcich krokov:
   - Dodanie vybraného produktu do košíka spolu s uvedením počtu kusov.
   - Uvedenie adresných údajov, na ktoré bude odoslaná zásielka s objednanými produktmi.
   - Definícia spôsobu platby a spôsobe odoslania.
  2. Všetky prezentované ceny obsahujú DPH.
  3. Doba realizácie objednávky môže byť iná pre každý výrobok a je závislá od množstva objednaných kusov a zobrazuje sa jednoznačným spôsobom na našich stránkach počas procesu podávania objednávky (medzi inými ihneď pod tlačidlom slúžiacim na konečné potvrdenie objednávky)
  4. Uvedené časy realizácie predpokladajú, že platba za objednávku bude v hotovosti pri dodaní alebo v prípade výberu platby vopred bude čiastka prevedená obratom. V prípade meškania úhrady zo strany klienta sa môže termín realizácie objednávky zmeniť.
  5. Časom realizácie objednávky je definovaný moment odoslania zásielky od nás a nie jej doručenie.
  6. Ponuka prezentovaná na www stránkach nie je ponukou v zmysle obchodného zákonníka a nie je oficiálnym stavom skladových zásob, aj keď sa snažíme, aby každá položka označená ako dostupná, bola skutočne fyzicky dostupná.
  7. V prípade objednávok platených vopred, nasleduje rezervácie tovaru vo chvíli obdržania úhrady, preto sa v prípade meškania úhrady môže stať, že vo chvíli obdržaní platby bude tovar nedostupný.
  8. Neuvádzame minimálnu čiastku objednávky.
  9. V prípade nevyzdvihnutia zásielky na dobierku bez uvedenia opodstatnené príčiny, si vyhradzujeme právo k realizácii objednávky pre daného klienta výhradne po platbe vopred.
  10. Do chvíle odoslania zásielky s objednaným tovar môžete vykonávať zmeny a stornovať objednávky. Za týmto účelom kontaktujte obsluhu obchodu prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára dostupného na stránkach.
  Cenník dopravy nájdete na stránkachCeny a podmienky dopravy
  Vratky / Odstúpenia od zmluvy:
  1. Aj keď tovar nie je chybný, ale z akýchkoľvek dôvodov nespĺňa vaše očakávania, máte možnosť odstúpiť od zmluvy v termíne nepresahujúcom 14 dní. Za týmto účelom môžete k nám tovar zaslať späť spolu s dokladom o kúpe a formulárom pre vrátenie tovaru, ktorý si môžete stiahnuť. tu.
  2. Adresa pre zasielanie vráteného tovaru:

   PJB - Firma Handlowo Usługowa Paweł Buchaniec
   Koźmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka

   Pozor: neprijímame zásielky odosielané na dobierku
  3. Ceny za zásielky zasielané späť hradí klient.
  4. Všetky vratky platieb z titulu odstúpenia od zmluvy sú vykonávané v termíne do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.  Reklamácie:
  1. Klient, ktorý nakupuje v tomto obchode, má právo na záruku a kauciu podľa podmienok v súčasnosti platných právnych predpisov.
  2. Reklamácie musia byť v prvom rade nahlásené obsluhe obchodu prostredníctvom formulár dostupný tu.
  3. Reklamovaný tovar odosielame vrátane dokladu o kúpe a vytlačeným reklamačným formulárom dostupným tu na adresu:

   PJB - Firma Handlowo Usługowa Paweł Buchaniec
   Koźmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka


   Pozor: neprijímame zásielky odosielané na dobierku
  4. Cenu za spätné zásielky k nám hradí klient. Pokiaľ bude reklamácia uznaná, bude úhrada klientovi preplatená.
  5. Pri odosielaní tovaru využívajte lacných foriem zaslania. V prípade využívania zbytočne drahých možností odosielania si vyhradzujeme právo na odmietnutie vrátenie uhradených nákladov. V prípade pochybností sa pred odoslaním dohodnite s obsluhou obchodu.  Pravidlá sú platné od 10.03.2010