Štatistiky

Čas realizácie objednávky

Údaje na základe realizovaných objednávok, čiže zobrazujúci reálne a nie deklarované termíny.

Produkty z aktuálnej ponúky


Produkty na objednávku

Podrobné informácie na tému termínov a podmienok realizácie objednávky sa nachádza na stránke každého produktu.

Riadne dodržiavanie termínov realizácie objednávok

Údaje zobrazujú zhodu deklarovaného termínu na stránkach so skutočným časom realizácie objednávky.

Produkty z aktuálnej ponúky


Produkty na objednávku

Máme rozšírený systém riadiaci skladové zásoby a online integrovaný systém s našimi internetovými stránkami a informačnými systémami niektorých našich dodávateľov.

V riadnom termíne sme realizovali 100% objednávok z aktuálnej ponuky, a ďalších 0% s maximálne jednodenným oneskorením.
V prípade produktov zabezpečovaných individuálne, sme v riadnom termíne realizovali 99.89% objednávok, a ďalších 0.11% s maximálne jednodenným oneskorením.

Bez problémov s dostupnosťou tovaru sme realizovali 99.98% objednávok z aktuálnej ponuky a 96.03% objednávok na tovar zaistené na objednávku.
Len 0% objednávok bolo zrušených, s ohľadom na chýbajúci tovar a nemožnosť zabezpečenie alternatívnych produktov.

Aktuálna ponuka sú naše vlastné skladové zásoby, kde sa v súčasnej chvíli nachádza 85354 položiek pripravených na okamžité odoslanie a sklady dodávateľov
s ktorými máme integrovaný informačný systém a stály harmonogram dodávok (spravidla každodenných), čo v súčte s našimi skladovými zásobami číta 91506 položiek v ponuke.

Ďalšie 38913 položky sú produkty objednávané na individuálne objednávky.

92.75% objednávok sa týka výrobkov z aktuálnej ponuky, a 7.25% produktov objednávaných individuálne.

V súčasnej chvíli spolupracujeme s 178 dodávateľmi.


Dáta na základe on-line generovaných štatistík za obdobie: 14.3.2024 - 14.4.2024.

*) Štatistiky nezahŕňajú objednávky, kde došlo k oneskoreniu zo strany klienta (žiadosti o úpravy, Odložená zásielka, oneskorená platba atď.)
**) Objednávky v nepracovné dni alebo odoslané neskoro popoludní po našej pracovnej dobe alebo po hodine, kedy už kuriéri od nás zásielky
vyzdvihujú a odoslané ďalší deň, sú zahrňované do rovnakého dňa ako keby boli odoslané.
***) Súhrnné údaje pre všetky nami obsluhované obchody .