Štatistiky

Čas realizácie objednávky

Údaje na základe realizovaných objednávok, čiže zobrazujúci reálne a nie deklarované termíny.

Produkty z aktuálnej ponúky


Produkty na objednávku

Podrobné informácie na tému termínov a podmienok realizácie objednávky sa nachádza na stránke každého produktu.

Riadne dodržiavanie termínov realizácie objednávok

Údaje zobrazujú zhodu deklarovaného termínu na stránkach so skutočným časom realizácie objednávky.

Produkty z aktuálnej ponúky


Produkty na objednávku

Máme rozšírený systém riadiaci skladové zásoby a online integrovaný systém s našimi internetovými stránkami a informačnými systémami niektorých našich dodávateľov.

V riadnom termíne sme realizovali 100% objednávok z aktuálnej ponuky, a ďalších 0% s maximálne jednodenným oneskorením.
V prípade produktov zabezpečovaných individuálne, sme v riadnom termíne realizovali 100% objednávok, a ďalších 0% s maximálne jednodenným oneskorením.

Bez problémov s dostupnosťou tovaru sme realizovali 99.94% objednávok z aktuálnej ponuky a 98.55% objednávok na tovar zaistené na objednávku.
Len 0.01% objednávok bolo zrušených, s ohľadom na chýbajúci tovar a nemožnosť zabezpečenie alternatívnych produktov.

Aktuálna ponuka sú naše vlastné skladové zásoby, kde sa v súčasnej chvíli nachádza 77134 položiek pripravených na okamžité odoslanie a sklady dodávateľov
s ktorými máme integrovaný informačný systém a stály harmonogram dodávok (spravidla každodenných), čo v súčte s našimi skladovými zásobami číta 79577 položiek v ponuke.

Ďalšie 24041 položky sú produkty objednávané na individuálne objednávky.

97.87% objednávok sa týka výrobkov z aktuálnej ponuky, a 2.13% produktov objednávaných individuálne.

V súčasnej chvíli spolupracujeme s 175 dodávateľmi.


Dáta na základe on-line generovaných štatistík za obdobie: 1.5.2023 - 1.6.2023.

*) Štatistiky nezahŕňajú objednávky, kde došlo k oneskoreniu zo strany klienta (žiadosti o úpravy, Odložená zásielka, oneskorená platba atď.)
**) Objednávky v nepracovné dni alebo odoslané neskoro popoludní po našej pracovnej dobe alebo po hodine, kedy už kuriéri od nás zásielky
vyzdvihujú a odoslané ďalší deň, sú zahrňované do rovnakého dňa ako keby boli odoslané.
***) Súhrnné údaje pre všetky nami obsluhované obchody .